Interactieve Proces Transformator

title:Interactieve Proces Transformator
keywords:processen, transformaties, user interface
contact:prof.dr. J.C. van de Pol
to be started:september 2011

FMT Design project

Description

De analyse van gedistribueerde systemen bestaat vaak uit een aantal stappen:
 1. maak een model van de verschillende componenten
 2. versimpel het model met behulp van diverse transformatie-stappen
 3. analyseer de eigenschappen van het versimpelde model
De bedoeling van dit project is om stap 2 veel makkelijker en inzichtelijker 
te maken, door de ontwikkeling van een Process Transformatie Editor. 
Deze tool moet:
 • het mogelijk maken een model gemakkelijk te inspecteren en delen te selecteren
 • een workflow ondersteunen voor het handmatig toepassen van transformaties
 • zelf geschikte transformaties suggereren en/of uitvoeren
 • basiseigenschappen automatisch checken, zoals bijvoorbeeld invarianten
 • verbanden tussen de verschillende modellen en hun eigenschappen bijhouden
Dit project kan voortbouwen op de mcrl2 toolset uit Eindhoven. Hierin 
worden processen textueel gepresenteerd. Er zijn diverse transformaties 
geïmplementeerd, zoals het opsporen en verwijderen van ongebruikte of 
onveranderlijke variabelen.
Er is echter nog geen goede ondersteuning voor het handmatig of automatisch 
toepassen van deze transformaties, behalve command-line tools of een (te) simpele GUI.

 

 

References

 1. mcrl2 toolset (Digital version available here)
 2. Huidige (te) simpele GUI (Digital version available here)
 3. Voorbeeld transformatie: lpsconstelm (Digital version available here)