2017

Here we list the news of FMT by year (click on << or >> to shift to a different year).

<< 2017 >>

November 21, 2017

Award for Lifetime Achievements for professor Mehmet Aksit

During the SDPS conference in Birmingham, USA in the beginning of November 2017, professor Mehmet Aksit of the Formal Methods and Tools group, has received an Award for lifetime achievements in Software Research, Technology Innovation or Engineering Education.

 

Further information.
July 28, 2017

VENI grant for Arnd Hartmanns: Verification of Cyber-Physical Systems

Verification of Cyber-Physical Systems: Exploiting Uncertainty for Scalability
Dr. ir. Arnd Hartmanns, UT – Computer Science (EWI/CTIT/FMT)
Computers control our physical world: in self-driving cars, smart power grids, or manufacturing robots. We must verify that such systems work even when faced with unexpected and random events. This research will deliver practical mathematical verification methods which take advantage of the very randomness that challenges the control algorithms.

Further information.
July 17, 2017

Marieke Huisman tot hoogleraar benoemd

Het College van Bestuur heeft prof. Marieke Huisman bevorderd tot hoogleraar op de leerstoel Software Reliability. De benoeming is per 1 juli jl. ingegaan en bedraagt 0,8 fte, voor onbepaalde tijd.
Wij wensen Marieke van harte geluk met haar benoeming! 

Peter Apers
Decaan EWI

July 15, 2017

Best Paper for Wytse, Tom and Jaco for Distributed BDDs

The following paper received a best paper award from SPIN 2017 in Santa Barbara:

Wytse Oortwijn, Tom van Dijk and Jaco van de Pol, Distributed Binary Decision Diagrams for Symbolic Reachability

 

April 13, 2017

Eredoctoraat Universiteit Aalborg voor Joost-Pieter Katoen

Op 7 april jl. heeft Joost-Pieter Katoen, deeltijd hoogleraar bij de vakgroep Formal Methods and Tools, een eredoctoraat van de Universiteit van Aalborg in ontvangst genomen.

Joost-Pieter krijgt het eredoctoraat vanwege zijn distinguished efforts in computer science.

 

Further information.
February 20, 2017

'Vici'-beurs voor Marieke Huisman

Marieke Huisman (CTIT) is hoogleraar Software Reliability. Zij ontwikkelt nieuwe technieken om steeds complexer wordende software betrouwbaar te maken en te houden.

Dankzij de Vici-subsidie van 1,5 miljoen Euro kan prof.dr. Marieke Huisman vijf jaar onderzoek doen naar betrouwbare software. Het maken van betrouwbare software blijft een grote uitdaging. Wanneer je programmeert, schrijf je eigenlijk instructies die te begrijpen zijn voor een computer. In het verleden werden deze instructies één voor één uitgevoerd. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat een computer meerdere series instructies gelijktijdig uitvoert. Dit vergroot de complexiteit van het proces en daarmee de kans op fouten of problemen. Huisman ontwikkelt nieuwe technieken waarmee zulke complexe stukken programmeerwerk gecontroleerd worden op instructies die fouten of conflicten gaan veroorzaken nog vóórdat je de instructies daadwerkelijk probeert uit te voeren in je productieomgeving. Op deze manier weet je of de programmeercode foutloos werkt, voordat je deze op de eindbestemming inzet.

De Vici subsidie is toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.

Further information.