Events

e47
November 10, 2011Inaugural Speech: Graven in software
Room: Breedeveld-zaal, De WaaierArend Rensink
16:00-

De Rector Magnificus maakt bekend dat Prof. dr. ir Arend Rensink, benoemd door het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot hoogleraar Software Modeling, Transformation and Verification aan de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica het voornemen heeft ter gelegengeheid van zijn ambtsaanvaarding een rede uite te spreken op donderdag 10 november a.s om 16:00 in de Prof.ir. M.P. Breedeveld zaal van gebouw De Waaier